ข้อมูลงานวิจัย ตัวประมาณแบบเอ็มและตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยแบบฟัซซีที่พัฒนาขึ้นในการวิเคราะห์การถดถอยที่มีความแกร่ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กนิษฐา ยิ้มนาค
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kanittha Yimnak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0850420XXX
  • E-Mail Addresyimnak@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00025
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ตัวประมาณแบบเอ็มและตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยแบบฟัซซีที่พัฒนาขึ้นในการวิเคราะห์การถดถอยที่มีความแกร่ง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ M-Estimation and the Developed Fuzzy Regression Model in Robust
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.กนิษฐา ยิ้มนาค
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์