ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาสติกเกอร์กลิ่นสมุนไพรติดแมสก์ระบุการรับวัคซีนโควิด-19

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Phatcharaphan Chaiyasung
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0863499XXX
  • E-Mail Addresphatcha_10@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาสติกเกอร์กลิ่นสมุนไพรติดแมสก์ระบุการรับวัคซีนโควิด-19
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์