ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวจีนเพศชายที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.พนัส สืบยุบล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Phanat Subyubon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0891488XXX
  • E-Mail Addresphanatts@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการท่องเที่ยว ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00037
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวจีนเพศชายที่เดินทางท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Motivation and Behavior of China’s LGBT Tourists -- Case Study on China’s LGBT Tourists in Bangkok
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พิมพิกา ทองรมย์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์