ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับประเมินภาวะสมองเสื่อมและให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วรรัตน์ มากเทพพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Wararat Magteppong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0897941XXX
  • E-Mail Addreswararat@outlook.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00046
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับประเมินภาวะสมองเสื่อมและให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development the mobile application for assessment dementia and educating for prevention and caring dementia patients
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์