ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มสุขภาพจากพืชผักพื้นบ้าน ตำบลคลองหกและคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วรรัตน์ มากเทพพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Wararat Magteppong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0897941XXX
  • E-Mail Addreswararat@outlook.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00023
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มสุขภาพจากพืชผักพื้นบ้าน ตำบลคลองหกและคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Dessert and Beverage from Vegetables in Community, Tumbon Khong Hok and Khong Jed, Khong Luang District, Pathum Thani Province
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์