ข้อมูลงานวิจัย ผลของปริมาณอะโวคาโดต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไอศกรีม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อภิเดช พงษ์ประจักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Apidech Pongprajak
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0646155XXX
  • E-Mail AddresApidech.pong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของปริมาณอะโวคาโดต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์