ข้อมูลงานวิจัย สมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนฟัซซีสำหรับปัญหาการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ภคีตา สุขประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pakeeta Sukprasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0854246XXX
  • E-Mail Addrespakeeta_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00011
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ สมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนฟัซซีสำหรับปัญหาการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ภคีตา สุขประเสริฐ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์