ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของพนักงานโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ภูมิพัฒน์ ฉายา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Phumipat Chaya
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0860811XXX
  • E-Mail Addresphumipat_c_hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของพนักงานโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์