ข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์ปริศนาธรรมพระพุทธทาสภิกขุ สู่นวัตกรรมศิลป์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.พัฒนา ฉินนะโสต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Pattana Chhinnasota
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0894834XXX
  • E-Mail Addresni_nova_01@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00009
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์ปริศนาธรรมพระพุทธทาสภิกขุ สู่นวัตกรรมศิลป์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์