ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรยุคดิจิทัลด้วยระบบโมบายแอปพลิเคชัน

ข้อมูลส่วนตัว
  • อัพเดทล่าสุด
    09 ก.ย. 2566
    00020
    จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรยุคดิจิทัลด้วยระบบโมบายแอปพลิเคชัน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Smart Farming Service System For Farmers Digital with Mobile Applications
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์