ข้อมูลงานวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเช็นเซอร์ต้นทุนต่ำ ในระบบการจัดการขนส่งการค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย

ข้อมูลส่วนตัว
  • อัพเดทล่าสุด
    09 ก.ย. 2566
    00015
    จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเช็นเซอร์ต้นทุนต่ำ ในระบบการจัดการขนส่งการค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พุทธิวัต สิงห์ดง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์