ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออะโวคาโดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอะโวคาโด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รัฐพรหม พรหมคำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Ratthaprom Promkam
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0895396XXX
  • E-Mail Addresratthaprom_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMathematical Modeling, Numerical Simulation, Stability Analysis
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00023
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้ออะโวคาโดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอะโวคาโด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พิเชฐ คุณากรวงศ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์