ข้อมูลงานวิจัย Linear Complementary Dual Codes over Commutative Finite Principal Ideal Rings and Their Applications in Group Algebras

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Parinyawat Choosuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0894677XXX
  • E-Mail Addresparinyawat.ch@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ Linear Complementary Dual Codes over Commutative Finite Principal Ideal Rings and Their Applications in Group Algebras
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Linear Complementary Dual Codes over Commutative Finite Principal Ideal Rings and Their Applications in Group Algebras
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์