ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาแนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะระดับชุมชนหลังการระบาดของโควิด-19

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชนกนันท์ ปิ่นตบแต่ง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chanoknun Pintobtang
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0815874XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาแนวทางในการออกแบบสวนสาธารณะระดับชุมชนหลังการระบาดของโควิด-19
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Study Of Design Guideline For Community Park After COVID-19 Pandemic
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.สุกัญญา ชัยพงษ์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์