ข้อมูลงานวิจัย Theeffects ofMn0.8Zn0.2Fe2O4 (MZF) content and heat treatment temperature on the structure, phase formation, mechanical properties, magnetic properties and bioactive properties of Na2O-CaO-P2O5glass-ceramics

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pratthana Intawin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0857154XXX
  • E-Mail Addresbuaisakura@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00011
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ Theeffects ofMn0.8Zn0.2Fe2O4 (MZF) content and heat treatment temperature on the structure, phase formation, mechanical properties, magnetic properties and bioactive properties of Na2O-CaO-P2O5glass-ceramics
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Theeffects ofMn0.8Zn0.2Fe2O4 (MZF) content and heat treatment temperature on the structure, phase formation, mechanical properties, magnetic properties and bioactive properties of Na2O-CaO-P2O5glass-ceramics
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์