ข้อมูลงานวิจัย การใช้สื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในสตรีตั้งครรภ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ดวงเดือน ดวงสำราญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Duangduean Duangsamran
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0897174XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้สื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในสตรีตั้งครรภ์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The use of nutrition-promoting media to increase the concentration of red blood cell in pregnant women
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์