ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาวัสดุซ่อมแซมคุณภาพสูงจากดินเหนียวเผาสำหรับใช้ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่สัมผัสสิ่งแวดล้อมคลอไรด์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.Lyna Prak
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Lyna Prak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0873204XXX
  • E-Mail Addreslyna_plnce@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00010
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาวัสดุซ่อมแซมคุณภาพสูงจากดินเหนียวเผาสำหรับใช้ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่สัมผัสสิ่งแวดล้อมคลอไรด์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.Lyna Prak
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์