ข้อมูลงานวิจัย Experimental study on bond strength between normal concrete and ultra high performance concrete as a repair material in chloride environment

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.Lyna Prak
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Lyna Prak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0873204XXX
  • E-Mail Addreslyna_plnce@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00020
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ Experimental study on bond strength between normal concrete and ultra high performance concrete as a repair material in chloride environment
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Experimental study on bond strength between normal concrete and ultra high performance concrete as a repair material in chloride environment
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.Lyna Prak
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์