ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาความเหมาะสมการประเมินสภาพความเสียหายเพื่อยกระดับการตรวจสอบสะพานคอนกรีตในประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปัญกิจ แก้วเหล็ก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Panyakit Keawlex
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0634215XXX
  • E-Mail AddresCepanyakit@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาความเหมาะสมการประเมินสภาพความเสียหายเพื่อยกระดับการตรวจสอบสะพานคอนกรีตในประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A study of the suitability of bridge condition ratings to enhance bridge inspection Standard in Thailand
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์