ข้อมูลงานวิจัย การศึกษากระบวนการผลิตแป้งจากเหง้ากล้วย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดุสิต บุหลัน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Dusit Bulan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0852479XXX
  • E-Mail AddresDusit1988@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00020
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษากระบวนการผลิตแป้งจากเหง้ากล้วย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Study on production of banana corm (rhizome) flour
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดุสิต บุหลัน
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.อรอุมา คำแดง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์