ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ยุคชีวิตวิถีใหม่ของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ : รายวิชาไอศกรีมและการผสมเครื่องดื่ม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดุสิต บุหลัน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Dusit Bulan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0852479XXX
  • E-Mail AddresDusit1988@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00008
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ยุคชีวิตวิถีใหม่ของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ : รายวิชาไอศกรีมและการผสมเครื่องดื่ม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดุสิต บุหลัน
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณัฐชรัฐ แพกุล
2. ผศ.อภิญญา พุกสุขสกุล
3. ผศ.อุจิตชญา จิตรวิมล
4. ผศ.อรุณวรรณ อรรถธรรม
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์