ข้อมูลงานวิจัย ความทนได้ต่อการแช่แข็งและความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อไก่ที่มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกของโปรตีนในอสุจิ: ประยุกต์ใช้เพื่ออุตสาหกรรมการขยายพันธุ์ Freezability and fertility of chicken semen and its relationship with sperm proteome expression: applicat

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พัชรา ธนานุรักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pachara Thananurak
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0885073XXX
  • E-Mail Addresp.thananurak@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความทนได้ต่อการแช่แข็งและความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อไก่ที่มีความสัมพันธ์กับการแสดงออกของโปรตีนในอสุจิ: ประยุกต์ใช้เพื่ออุตสาหกรรมการขยายพันธุ์ Freezability and fertility of chicken semen and its relationship with sperm proteome expression: applicat
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Freezability and fertility of chicken semen and its relationship with sperm proteome expression: application to commercial breeding programs
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์