ข้อมูลงานวิจัย โมเดลเชิงสาเหตุของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของธุรกิจโรงแรมที่บริหารงานแบบอิสระในกรุงเทพฯ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.จีณัสมา ศรีหิรัญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Jenasama Srihirun
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0961647XXX
  • E-Mail Addresjenasama_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญกลยุทธ์การบริการจัดการธุรกิจโรงแรม นวัตกรรมของธุรกิจโรงแรม จัดเลี้ยง อีเว้นท์ และการท่องเที่ยว
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โมเดลเชิงสาเหตุของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของธุรกิจโรงแรมที่บริหารงานแบบอิสระในกรุงเทพฯ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A causal model of organizational loyalty for front-line employees of the independent hotel businesses in Bangkok
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์