ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบคลิปวิดีโอร่วมกับชุมชนคนหูหนวกด้านความหลากหลายทางภาษามือจาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปรางนาฎ ชินินทร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Prangnat Chininthorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897796XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00017
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบคลิปวิดีโอร่วมกับชุมชนคนหูหนวกด้านความหลากหลายทางภาษามือจาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Method to Co-design Video Clips With Deaf Communities With Varieties of Dialects in Sign Language From 4 Regions of Thailand
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์