ข้อมูลงานวิจัย พัฒนาโอกาสความเป็นไปได้ในการปรับตัวบนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยวิธีการประเมินค่าความเสื่อมของอาคารเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ทิพย์ธิดา ปาสาจันทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Tipthida Pasachan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0898185XXX
  • E-Mail AddresTipthida.tp@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ พัฒนาโอกาสความเป็นไปได้ในการปรับตัวบนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยวิธีการประเมินค่าความเสื่อมของอาคารเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of adaptation opportunities in urban flood-prone areas using the urban renewal cycle to adapt to climate change
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์