ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดจากกัญชาและไพล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Naphatsaran Roekruangrit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0649642XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดจากกัญชาและไพล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of massage oil products from Cannabis sativa L. and Zingiber cassumunar Roxb.
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.แสงนภา ทองสา
พี่เลี้ยง 1. ผศ.วัชระ ดำจุติ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์