ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดยาอายุวัฒนะสูตร 1 ที่มีสารกลุ่มฟีนอลิกสูงและการประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุริยา ชัยวงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Suriya Cahiwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0845945XXX
  • E-Mail Addressuriya_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00014
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดยาอายุวัฒนะสูตร 1 ที่มีสารกลุ่มฟีนอลิกสูงและการประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The optimization of extraction methods for high-phenolic content -Ya Ayuwattana formula 1 extract and the antioxidative activity evaluation of the extract
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์