ข้อมูลงานวิจัย ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนและเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในพื้นที่หลายจุด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Konrawut Khammahawong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0872144XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนและเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในพื้นที่หลายจุด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.กมลรัตน์ สมบุตร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์