ข้อมูลงานวิจัย โมเดลเชิงสาเหตุของความเครียดในงานของพนักงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณัฐณกรณ์ คำแฝง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nanakorn Kumfang
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0836993XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ / จิตวิทยา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00019
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โมเดลเชิงสาเหตุของความเครียดในงานของพนักงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Causal Model of Stress at Work of Employee in Construction Industry
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.วิสุทธิ์ สีนวล
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์