ข้อมูลงานวิจัย อิทธิพลของการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.มนัสชนก กองดิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Manachanok Kongdin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0938207XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00011
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ อิทธิพลของการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effects of water stress on growth and development of aromatic vegetable soybean Cultivar: Chiang Mai 84-2
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.พันทิพา ลิ้มสงวน
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์