ข้อมูลงานวิจัย เทคนิคการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแบบจำลองทางระบาดวิทยาที่มีวัคซีนจำกัด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปฤณท์ธพร สงวนสุทธิกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Printaporn Sangvansuttigul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0812052XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เทคนิคการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแบบจำลองทางระบาดวิทยาที่มีวัคซีนจำกัด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ An optimal control technique for epidemiological model with limited vaccination supply
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์