ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาต้นแบบ Coaching card ที่ช่วยสร้างกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับการคิดเนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศิริญญา วิรุณราช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sirinya Wiroonrath
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0621562XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาต้นแบบ Coaching card ที่ช่วยสร้างกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับการคิดเนื้อหาเชิงการตลาด (Content Marketing)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศิริญญา วิรุณราช
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์