ข้อมูลงานวิจัย ปรากฏการณ์การถ่ายโอนความร้อนในเนื้อเยื่อชีวภาพเนื่องจากผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นกลความเข้มสูง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Teerapot Wessapan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897664XXX
  • E-Mail Addresteerapot@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปรากฏการณ์การถ่ายโอนความร้อนในเนื้อเยื่อชีวภาพเนื่องจากผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นกลความเข้มสูง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์