ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาไมโครอิมัลชั่นจากสารสกัดสมุนไพรเพื่อรักษาการติดเชื้อจุลชีพบริเวณผิวหนัง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.เมธาร์ ศิริวัฒนสาธร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Metar Siriwattanasatorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0901019XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00032
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาไมโครอิมัลชั่นจากสารสกัดสมุนไพรเพื่อรักษาการติดเชื้อจุลชีพบริเวณผิวหนัง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.วัชระ ดำจุติ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์