ข้อมูลงานวิจัย การจัดการเชิงกลยุทธ์และศักยภาพการดำเนินงานของสายการบินเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นิสรา แพทย์รังษี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nisara Paethrangsi
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0914242XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การจัดการเชิงกลยุทธ์และศักยภาพการดำเนินงานของสายการบินเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.นิศากร สิงหเสนี
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์