ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร ฟลาโวนอยด์สกัดจากใบชายาต่อเชื้อก่อโรคโรคเต้านมอักเสบในโคนม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปาจรีย์ โทตะกูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pajaree Totrakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0802391XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00011
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร ฟลาโวนอยด์สกัดจากใบชายาต่อเชื้อก่อโรคโรคเต้านมอักเสบในโคนม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2567
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์