ข้อมูลนักวิจัย ประวิทย์ ฤทธิบูลย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pravit Rittibul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0812535XXX
  • E-Mail AddressJomyut_30@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏศิลป์ไทยศึกษา, เทคนิคศึกษา, การสร้างสรรค์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00076
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาศิลปะการแสดงที่สร้างทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การพัฒนาศิลปะการแสดงเพลงทรงเครื่องสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ พี่เลี้ยง 4. 2566 : การพัฒนาศิลปการแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นในการรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ท่านาฏศิลป์ประยุกต์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การศึกษาสินค้าทางวัฒนธรรม สู่การออกแบบและสร้างสรรค์การแสดง หัวหน้าโครงการ