ข้อมูลนักวิจัย ชวลิต รักเหลือ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชวลิต รักเหลือ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chawalit Rakluea
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0989966XXX
  • E-Mail Addresschawalit@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมสายอากาศ, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมไมโครเวฟ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00031
  จำนวนคนดู