ข้อมูลนักวิจัย ณัฐชรัฐ แพกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ณัฐชรัฐ แพกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Natcharat Paekul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892521XXX
  • E-Mail Addresso_yoyo02@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารไทย ขนมไทย และโภชนาการ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00171
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ยุคชีวิตวิถีใหม่ของนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ : รายวิชาไอศกรีมและการผสมเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโปรตีนสูงปราศจากแลคโตส และน้ำตาล พี่เลี้ยง 3. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนวัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของแครกเกอร์เพื่อผู้มีภาวะขาดสารอาหารและผู้แพ้อาหาร หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาไอศกรีมนมปราศจากน้ำตาลเสริมน้ำใบบัวหลวง หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต 5 ไรโบนิวคลีโอไทด์จากยีสต์ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2560 : การพัฒนาซอสหอยจากหอยขม หัวหน้าโครงการ 9. 2559 : การพัฒนาน้ำพริกแกงเลียงก้อนสำเร็จรูปเสริมแคลเซียมจากก้างปลา ผู้ร่วมวิจัย