ข้อมูลนักวิจัย นรกมล วงษ์ศิลป์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นรกมล วงษ์ศิลป์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Norakamon Wonasin
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0863459XXX
  • E-Mail Addresstok_eneto4@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสายอากาศ ระบบสื่อสารไมโครเวฟ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00089
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศระนาบบนวัสดุฐานรองพอลิเมอร์ที่โค้งงอได้ด้วยวัสดุที่ทำจากเซรามิกส์/พอลิสไตริน เพื่อประยุกต์ใช้งานกับระบบการสื่อสารไร้สาย ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : สายอากาศติดเพดานภายในอาคารที่มีการแผ่กระจายคลื่นรอบทิศทางสำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่ระบบ 4G-LTE และ 5G พี่เลี้ยง 3. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : ระบบเฝ้าระวังสุขภาพระยะไกลบนโครงข่ายสื่อสารระยะไกลโดยใช้พลังงานต่ำ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : สายอากาศผ้าช่องเปิดมุมฉากสำหรับเครือข่ายบริเวณร่างกายแบบไร้สาย หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : หูฟังแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สายสาหรับฟังเสียงหัวใจและเสียงปอดของผู้ป่วย COVID-19 ผู้ร่วมวิจัย