ข้อมูลนักวิจัย บัญชา แสนโสดา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.บัญชา แสนโสดา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Buncha Sansoda
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0909629XXX
  • E-Mail Addressbsansoda@gmaill.com, buncha_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00088
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ