ข้อมูลนักวิจัย สุเมธ พลับพลา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุเมธ พลับพลา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Sumat Plubpla
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0818661XXX
  • E-Mail Addressp.sumat@hotmail.com, pong_414@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยียานยนต์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00046
  จำนวนคนดู