ข้อมูลนักวิจัย อานนท์ นิยมผล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อานนท์ นิยมผล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Arnon Niyomphol
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0809924XXX
  • E-Mail Addressa_niyomphol@hotmail.com, arnon_n@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00122
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ