ข้อมูลนักวิจัย ณัฐพล จีนุพงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณัฐพล จีนุพงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nuttapon Jeenupong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addressjnuttapon@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00094
  จำนวนคนดู