ข้อมูลนักวิจัย พิพัฒน์ ปราโมทย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พิพัฒน์ ปราโมทย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pipat Pramot
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมเครื่องกล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00110
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การวิจัยขั้นแนวหน้าทางด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรมการแพทย์: ผลกระทบเชิงความร้อนและการรักษามะเร็งเฉพาะที่ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การตอบสนองเชิงความร้อนของเนื้อเยื่อที่ฝังด้วยอุปกรณ์ฝังตัวต่อการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : การวิจัยขั้นแนวหน้าทางด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรมการแพทย์: ปรากฏการณ์ถ่ายโอนและการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : การพัฒนาพื่อเพิ่มศักยภาพระบบกำจัดฝุ่นขนาดเล็กในโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การออกแบบเชิงเทคนิคและวิศวกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในระบบนิวเมติกส์ หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การควบคุมคุณสมบัติทางแอโรไดนามิกส์สำหรับระบบแยกฝุ่น หัวหน้าโครงการ 7. 2559 : การควบคุมอัตโนมัติสำหรับเบลดแบบปรับมุมได้โดยระบบไฮดรอลิกส์ หัวหน้าโครงการ