ข้อมูลนักวิจัย ธนิต บุญใส

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธนิต บุญใส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tanit Boonsai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0818262XXX
  • E-Mail Addressboon_tanit@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิชาการสอนด้านครูช่างไฟฟ้าและด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00075
  จำนวนคนดู