ข้อมูลนักวิจัย วรญา วัฒนจิตสิริ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วรญา วัฒนจิตสิริ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Voraya Wattanajitsiry
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0875320XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00113
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การบูรณาการความรู้เชิงวิศวกรรมเพื่อศึกษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง กรณีศึกษาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย 2. 2563 : การปรับปรุงเทคนิคการเคลือบผิวเคลือบจุ่มร้อนอะลูมิเนียมผสมสำหรับการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเหล็กกล้าในระบบราง ยานยนต์สมัยใหม่ และเครื่องจักรกลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การใช้คลื่นอัลตราโซนิกช่วยในการลดขนาดเกรนชั้นผิวเคลือบจุ่มร้อนอะลูมิเนียมผสมบนผิวชิ้นส่วนเหล็กกล้าผสมต่ำในระบบราง ยานยนต์สมัยใหม่ และเครื่องจักรกลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : อิทธิพลของแก๊สทำสะอาดที่มีผลต่อสมบัติผิวเคลือบจุ่มร้อนอะลูมิเนียมบนเหล็กกล้าในระบบราง ยานยนต์สมัยใหม่ และเครื่องจักรกลเกษตรภายใต้การสั่นสะเทือนด้วยอัลตราโซนิก หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การปรับปรุงเทคนิคการเชื่อมทิกอะลูมิเนียมผสมสำหรับการซ่อมบำรุงพื้นผิวชิ้นส่วนเหล็กกล้าในระบบราง ยานยนต์สมัยใหม่ และเครื่องจักรกลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : วัฏจักรความร้อนการเชื่อมทิกต่อสมบัติทางกลของโลหะเชื่อมพอกแข็งบนพื้นผิวลูกโรลเลอร์เหล็กกล้าคาร์บอน S45C ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การพัฒนาชั้นอะลูมิเนียมออกไซด์บนพื้นผิวลูกโรลเลอร์เหล็กกล้าคาร์บอน S45C ด้วยการเชื่อมทิก ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : การประยุกต์ใช้รอยต่อฉากเหล็กกล้าต่างชนิด SUS304/SS400 ในใบสกรูลำเลียงของรถเกี่ยวและนวดข้าว ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : การปรับปรุงสมบัติพื้นผิวและพฤติกรรมการสึกหรอของใบสกรูลำเลียงเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 โดยการเพิ่มคาร์บอนด้วยแก๊ส หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : โครงการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่เค็มดิบ ผู้ร่วมวิจัย 11. 2561 : โครงการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการกรองน้ำมันสปา หัวหน้าโครงการ 12. 2561 : การพัฒนาสมบัติทางกลเพื่อยืดอายุการใช้งานสกรูลำเลียงในเครื่องเกี่ยวและนวดข้าว ผู้ร่วมวิจัย 13. 2561 : การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างสกรูลำเลียงต่อสมบัติการสึกหรอและประสิทธิภาพการส่งถ่ายเมล็ดข้าวในเครื่องเกี่ยวและนวดข้าว ผู้ร่วมวิจัย 14. 2561 : การเชื่อมซ่อมใบสกรูลำเลียงเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 ด้วยแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมSUS304 ผู้ร่วมวิจัย 15. 2560 : การวิเคราะห์ความสามารถในการตัดเฉือนโลหะเชื่อมพอกแข็งผิวโค้งลูกโรลเลอร์รถเกี่ยวและนวดข้าว ผู้ร่วมวิจัย 16. 2560 : อิทธิพลของจำนวนชั้นและแนวเชื่อมพอกแข็งที่มีผลต่อรูปแบบความเสียหายของโลหะพอกแข็งผิวโค้งวัสดุลูกโรลเลอร์รถเกี่ยวและนวดข้าวหลังการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อน ผู้ร่วมวิจัย 17. 2559 : การศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเครื่องย่อยทางปาล์มขนาดเล็กโดยใช้กำลังงานจากรถไถขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย 18. 2559 : การประเมินตัวแปรการตัดทางปาล์มที่มีผลต่อรูปร่าง ขนาด และอายุการใช้งานใบตัดเครื่องย่อยทางปาล์มขนาดเล็กด้วยวิธีทากูชิ ผู้ร่วมวิจัย 19. 2559 : อิทธิพลของทิศทางการเติมและจำนวนใบมีดต่ออัตราการเกิดเศษทางปาล์มในเครื่องย่อยปาล์มขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย 20. 2559 : การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกลและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการเลือกวัสดุใบมีดตัดเครื่องย่อยทางปาล์มขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย 21. 2559 : การหาค่าที่เหมาะสมของรูปร่างใบตัดเครื่องย่อยทางปาล์มที่มีผลต่อความคมของใบตัดและอัตราการผลิตเศษทางปาล์ม ผู้ร่วมวิจัย 22. 2558 : การเปรียบเทียบพฤติกรรมการต้านทานการสึกหรอระหว่างก่อนและหลังการอบชุบด้วยความร้อนชั้นพอกผิวแข็งลูกโรลเลอร์รถเกี่ยวและนวดข้าวเหล็กกล้า JIS S50C ผู้ร่วมวิจัย 23. 2558 : อิทธิพลการให้ความร้อนขณะเชื่อมต่อความเค้นตกค้างในผิวพอกแข็งเหล็กกล้า JIS S50C ชิ้นส่วนลูกโรลเลอร์รถเกี่ยวและนวดข้าว ผู้ร่วมวิจัย 24. 2558 : โครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการสึกหรอของผิวพอกแข็งเหล็กกล้า JIS S50C ในชิ้นส่วนลูกโรลเลอร์รถเกี่ยวและนวดข้าว ผู้ร่วมวิจัย 25. 2558 : การศึกษาและพัฒนาสมบัติของพื้นผิวลูกโรลเลอร์ของรถเกี่ยวและนวดข้าวด้วยกระบวนการเชื่อมซ่อม ผู้ร่วมวิจัย 26. 2558 : การศึกษาเปรียบเทียบการสึกหรอคมตัด แรงตัด และรูปร่างเศษการตัดในการกัดผิวหน้าชั้นพอกผิวแข็งเหล็กกล้า JIS S50C ลูกโรลเลอร์รถเกี่ยวและนวดข้าว ผู้ร่วมวิจัย