ข้อมูลนักวิจัย มาลี จตุรัส

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มาลี จตุรัส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Malee Jaturat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0896892XXX
  • E-Mail Addressprofmalee@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00026
  จำนวนคนดู