ข้อมูลนักวิจัย กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Korawinwich Boonpisuttinant
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0909501XXX
  • E-Mail Addresskorawinwich_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00992
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดสาหร่ายผักกาดทะเล หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาการเตรียมอนุภาคและแคปซูลจากพอลิเมอร์ฐานชีวภาพด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจาย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยจากใบพืชเสพติดที่กักเก็บในนีโอโซม ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากโปรตีนไฮโดรไลเสทและน้ำมันจากหนอนไหมอีรี่ หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : 3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดตำรับสมุนไพรในรูปแบบครีมนาโนอีมัลชัน หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บน้ำมันหอมระเหยด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชัน (Preparation of bio-based polymer capsules encapsulating essential oil by miniemulsion polymerization) ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดข้าวพันธุ์พื้นเมืองของไทย หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายจากสารสกัดลูกอ่อนเมล่อนจากเครือข่ายฟาร์มเมลอนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ 9. 2565 : การทดสอบฤทธิ์ชะลอวัยของสมุนไพร หัวหน้าโครงการ 10. 2565 : การทดสอบฤทธิ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หัวหน้าโครงการ 11. 2565 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยจากสารสกัดข้าวพันธุ์พื้นเมืองปทุมธานีที่กักเก็บในอนุภาคนีโอโซม หัวหน้าโครงการ 12. 2565 : การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกัญชา หัวหน้าโครงการ 13. 2565 : การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นเซลล์รากผมและต้านอักเสบของสมุนไพร หัวหน้าโครงการ 14. 2565 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอวัยจากสารสกัดสาหร่อยพวงองุ่นที่กักเก็บในอนุภาคนีโอโซม หัวหน้าโครงการ 15. 2565 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน หัวหน้าโครงการ 16. 2564 : การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพร เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพร หัวหน้าโครงการ 17. 2564 : การพัฒนาพอลิเมอร์แคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บสารสาคัญเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย ผู้ร่วมวิจัย 18. 2564 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากสารสกัดมะขามป้อมยักษ์พันธุ์ป้อมปราการเมืองสยามเพื่อการพัฒนาสินค้าชุมชนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ 19. 2564 : นวัตกรรมแป้งกล้วยหอมทอง เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ 20. 2564 : การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์รากผมและฤทธิ์ต้านการอักเสบของตำรับสมุนไพร หัวหน้าโครงการ 21. 2564 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดมะขามป้อมยักษ์ พันธุ์ป้อมปราการเมืองสยามเพื่อการพัฒนาสินค้าชุมชน จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าโครงการ 22. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Smart drink เพื่อสุขภาพจากผลไม้ไทย หัวหน้าโครงการ 23. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากสารสกัดสมุนไพรไทย สำหรับ บริษัท โครู กรุ๊ป จำกัด หัวหน้าโครงการ 24. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกันยุงจากสารสกัดสมุนไพร หัวหน้าโครงการ 25. 2563 : การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพร หัวหน้าโครงการ 26. 2563 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเส้นผมจากข้าวไรเบอร์รี่อินทรีย์และวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตของชุมชนบึงสมบูรณ์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 27. 2563 : นวัตกรรมชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากวัตถุดิบเหลือใช้ในกระบวนการผลิตเมล่อน หัวหน้าโครงการ 28. 2563 : การพัฒนาน้ำยาบ้วนปากจากน้ำมันมะพร้าวสักเย็นและสมุนไพร สำหรับ บริษัท บีแอลซี คอสเมติก จำกัด หัวหน้าโครงการ 29. 2563 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนังจากสารสกัดว่านร่อนทองที่กักเก็บในอนุภาคนีโอโซม หัวหน้าโครงการ 30. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Smart drink เพื่อสุขภาพจากผลไม้ไทย (ระยะ 2) หัวหน้าโครงการ 31. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและสมุนไพร สำหรับบริษัท บีแอลซี คอสเมติก จำกัด หัวหน้าโครงการ 32. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากสารสกัดสมุนไพรไทย สำหรับ บริษัท ช่อคูนเรมีดี้ จำกัด หัวหน้าโครงการ 33. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แว็กซ์สปาจากสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 34. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ 35. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชาธรรมชาติจากสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 36. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลไม้ไทย หัวหน้าโครงการ 37. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากข้าวหอมมะลิและโปรตีนไหม หัวหน้าโครงการ 38. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมจากสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 39. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ยาสีฟันจากตำรับสมุนไพรไทย หัวหน้าโครงการ 40. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำมันจากต้นสิรินธรสำหรับผู้ป่วย โรคสะเก็ดเงิน หัวหน้าโครงการ 41. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำตาลอัดเม็ดจากกล้วยน้ำว้า หัวหน้าโครงการ 42. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แซรั่มจากกากถั่วดาวอินคา หัวหน้าโครงการ 43. 2562 : การกักเก็บสารสำคัญจากดอกไม้กินได้ของไทยในอนุภาคนาโนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง หัวหน้าโครงการ 44. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เจลล้างมือจากน้ำหมักมะกรูด หัวหน้าโครงการ 45. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวจากเห็ดร่างแห กระโปรงยาว หัวหน้าโครงการ 46. 2562 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากดอกไม้กินได้ของไทย หัวหน้าโครงการ 47. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตำรับยาสมุนไพรสำหรับระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น หัวหน้าโครงการ 48. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูบำรุงเส้นผมแก้ปัญหาผมหงอกจากดอกเข้าพรรษา หัวหน้าโครงการ 49. 2562 : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพตามบริบทสุขภาวะปัจจุบัน พี่เลี้ยง 50. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ครีมนวดสปาจากสารสกัดสมุนไพร หัวหน้าโครงการ 51. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชพื้นเมืองของไทย หัวหน้าโครงการ 52. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดธรรมชาติชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ 53. 2561 : การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบ ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย 54. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดตำรับยาสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบโรคข้อเข่าเสื่อม หัวหน้าโครงการ 55. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับสุขภาพและความงามเพื่อใช้ทางผิวหนังจากว่านวงศ์ ORCHIDACEAE หัวหน้าโครงการ 56. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นมาส์กาหน้าแบบไอออนโตโฟเรซิสที่มีสารสกัดจากถั่วหรั่งที่กักเก็บอานุภาคนาโน หัวหน้าโครงการ 57. 2560 : โครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระยะที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบรรเทาอาการปวดแลอักเสบโรคข้อเข่าเสื่อมจากสารสกัดตำรับยาสมุนไพรไทย (กลุ่มที่ 12) หัวหน้าโครงการ 58. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากว่านวงศ์ ORCHiDACEAE" หัวหน้าโครงการ 59. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดธรรมชาติชนิดใหม่ หัวหน้าโครงการ 60. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดเงาะพันธุ์สีชมพู หัวหน้าโครงการ 61. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเขียวสำหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อย หัวหน้าโครงการ 62. 2559 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 63. 2559 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทยจากตำรับยา สมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11 ผู้ร่วมวิจัย 64. 2559 : การศึกษาฤทธิ์ต้านปวดและอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทยจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 65. 2559 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสนุมไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 ที่กักเก็บในนาโนแคปซูลสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 66. 2558 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัด สมุนไพรไทยจากตำรับยาสมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11 ผู้ร่วมวิจัย 67. 2558 : การศึกษาฤทธิ์ต้านปวดและอักเสบของตำรับยาสมุนไพรไทยจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11เพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 68. 2558 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำราโรคนิทานคำฉันท์ 11 ที่กักเก็บในนาโนแคปซูลสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 69. 2558 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง สำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : สารสกัดจากเงาะสีชมพูสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรและกรรมวิธีการสกัดสารจากตำรับสมุนไพรสำหรับบำรุงเส้นผมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2559 : สารสกัดจากบัวผันสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2559 : สารสกัดจากเงาะสีชมพูสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2559 : กรรมวิธีการผลิตแว๊กน้ำมันอะโรม่าที่มีส่วนผสมของสมุนไพร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2561 : สูตรและกรรมวิธีการสกัดสารจากตำรับสมุนไพรสำหรับบำรุงเส้นผมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2555 : สารสกัดจากว่านตาลเดี่ยวสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และเสริมอาหาร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2557 : ส่วนผสมและกรรมวิธีการสกัดของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่กักเก็บในอนุภาคนาโนสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2565 : สูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรชนิดแคปซูลนิ่ม และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2565 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพกักเก็บอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีหมู่ฟังก์ชันจำเพาะกับการตรึงเอนไซม์ด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2565 : แว๊กน้ำมันอะโรม่าที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยและกรรมวิธีการผลิตแว๊กดังกล่าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ