ข้อมูลนักวิจัย สมหมาย ตรัยไชยาพร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สมหมาย ตรัยไชยาพร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sommai Trichaiyaporn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0896635XXX
  • E-Mail Addresssommai@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00070
  จำนวนคนดู